AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle bilançosu ve bu tarihten sona eren ara döneme ait mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Türkiye' de genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve satandartlarınna uygun olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve bu şirket tarafından 13.08.2010 tarihinde tanzim edilen Bağımsız Denetim Raporunda aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde şartlı görüş bildirilmiştir:


Şartlı Sonucun Dayanağı

Şirket'in 30.06.2010 tarihi itibariyle ilişkili şirketlerden toplam 1.015.569 TL (Not:37.1) tutarında tahsilatında yavaşlama belirtisi görülen alacağı bulunmakta olup, Şirket yönetimi söz konusu ilişkili şirketlerin nakit akışlarına bağlı olarak bu alacakların tahsil edileceğini belirtmiştir. Ekteki finansal tablolar bu hususa ilişkin herhangi bir düzeltmeyi içermemektedir.


Sonuç

İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tabloların, üçüncü paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, Metemtur Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu ve bu tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları (Not:2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.