AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30/09/2010 tarihinde Saat: 14:00'de toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:

1.Şirketimizin 8.000.000-TL olan esas sermayesinin, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilerek, Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000-TL olarak belirlenmesine,

2.Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişe ilişkin başvurunun onaylanmasını takiben; 8.000.000-TL olan sermayesinin %100 arttırılarak 16.000.000-TL' sına çıkartılmasına, arttırılan sermayenin 2.385.947,42-TL' sının Sermaye Düzeltmesi Farklarından, 2.284.833,07-TL' sının Enflasyon Düzeltme Farklarından ve 3.329.219,51-TL' sının nakten ödenmesine,

3.Şirket işlemlerinin yapılması için Sn. Serdar Nuri Eser yetkili kılınmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.