Yönetim Kurulu Karar Tarihi30.09.2010
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)0
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)8.000.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)16.000.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL)3.329.219,51
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)3.329.219,51
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)41,62
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)1,00
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin KısıtlamaYok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin AçıklamaYok
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin AçıklamaYok
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)4.670.780,49
Temettüden (TL)0
İç Kaynaklardan (TL)4.670.780,49
Sermaye Düzeltmesi Farkları2.385.947,42
Enflasyon Düzeltmesi Farkları2.284.833,07
Bedelsiz Artırım Oranı (%)58,38
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)Yok

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30/09/2010 tarihinde Saat: 14:00'de toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:

1.Şirketimizin 8.000.000-TL olan esas sermayesinin, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilerek, Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000-TL olarak belirlenmesine,

2.Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişe ilişkin başvurunun onaylanmasını takiben; 8.000.000-TL olan sermayesinin %100 arttırılarak 16.000.000-TL' sına çıkartılmasına, arttırılan sermayenin 2.385.947,42-TL' sının Sermaye Düzeltmesi Farklarından, 2.284.833,07-TL' sının Enflasyon Düzeltme Farklarından ve 3.329.219,51-TL' sının nakten ödenmesine,

3.Şirket işlemlerinin yapılması için Sn. Serdar Nuri Eser yetkili kılınmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.