Şirketimiz Yönetim Kurulu 02/12/2010 tarihinde Saat: 16:00'de toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:

1- A.E.B Turizm ile yapılan kat karşılığı hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesinin 9.2 maddesinde yer alan hükmün; A.E:B turizmin talebi üzerine proje lehine olması halinde olumlu görüş ile buna ilişkin bir muvafakkatname verilmesine,

2- A.E.B Turizm ile yapılan kat karşılığı hasılat paylaşımlı sözleşmesinde işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimizi temsilen Genel Müdürümüz Serdar Nuri ESER' in yetkilendirilmesine ve bu konunun A.E.B Turizm şirketine bildirilmesine,

3- Fuga Tatil köyünün uzun süreli kiralanmasından sonra Kira sözleşmesi ekinde yer alan demirbaşların, tesisin yıkılması ve uzun süreli kullanılması nedeniyle yıpranması dikkate alınarak satılmasına, bu konuya ilişkin teklif alınması hususunda Kemal İŞLEYEN' e yetki verilmesine,

4- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Recep Emre CAN' a ait Bodrum Konacık' mevkiinde bulunan arsanın, Şirket bünyesinde değerlendirilmesine yönelik olarak arsanın değer tespitinin yaptırılmasına,

5- Fuga Markası ile ilgili İstanbul' da Boğazda butik otel yapılması ve mekan konusunda araştırmaların başlatılmasına ve bu konuya ilişkin fizibilite raporlarının bir sonraki toplantıda görüşülmesine,

6- Bodrum ören bölgesinde küçük boyutta marina ve çekek tesisi yapılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu üyemiz Mete CAN tarafından getirilen teklifin olumlu karşılanmasına bu konuda Yılmaz AKSU ve Mete CAN'ın yetkilendirilmesine,

oybirliğiyle karar verilmiştir.