Yönetim Kurulu Karar Tarihi10.12.2010
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)30.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)8.000.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)18.000.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL)5.329.219,51
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)5.329.219,51
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)66,62
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)1,00
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin KısıtlamaYok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin AçıklamaYok
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin AçıklamaYok
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)4.670.780,49
Temettüden (TL)0
İç Kaynaklardan (TL)4.670.780,49
Sermaye Düzeltmesi Farkları2.385.947,42
Enflasyon Düzeltmesi Farkları2.284.833,07
Bedelsiz Artırım Oranı (%)58,38
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)Ana Sözleşmenin 3,6,7,11,14,15,16,20 ve 41.Maddeleri

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 10/12/2010 tarihinde Saat: 14:00'de toplanarak,

1) 8.000.000-TL' sı olan şirket ödenmiş sermayesinin, %125 oranında arttırılarak 18.000.000-TL' sına çıkartılmasına,

2) Arttırılan sermayenin 2.385.947,42-TL' lik kısmı Sermaye Düzeltmesi Farklarından, 2.284.833,07-TL' lik kısmı, Enflasyon Düzeltme Farklarından olmak üzere toplam 4.670.780,49-TL' nın (%58,38) bedelsiz olarak, 5.329.219,51-TL'sının (%66,62) nakit karşılığı çıkartılmasına,

3) Gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda şirket Genel Müdürü Sn. Serdar Nuri Eser' in yetkili kılınmasına, mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyu Bilgilerine Sunulur.

Saygılarımızla.