Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre; Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış her hangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,