Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)30.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)8.000.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)13.329.219,51
Bedelli Artırım Tutarı (TL)5.329.219,51
    Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)5.329.219,51
    Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)66,62
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)1,00
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama (varsa)Yok
Rüçhan Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi07.03.2011
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi21.03.2011
Rüçhan Hakkı Kullanım KarşılığıKaydi pay verilecektir
Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa)Yok
Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak?2011