Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)30.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)8.000.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)12.670.780,49
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)4.670.780,49
    İç Kaynaklardan (TL)4.670.780,49
    Temettüden (TL)0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)58,38
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi07.03.2011
Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak?2011