Rüçhan ve Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri

  
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)30.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)8.000.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)18.000.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL)5.329.219,51
    Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)5.329.219,51
    Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)66,62
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)1,00
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama (varsa)Yok
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)4.670.780,49
    İç Kaynaklardan (TL)4.670.780,49
    Temettüden (TL)0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)58,38
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi07.03.2011
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi21.03.2011
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım KarşılığıKaydi pay verilecektir
Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa)Yok
Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak?2011

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 03.03.2011 Tarihinde Saat.11:22:55 de sehven Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri ve Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım tarihleri şablonlarından yapılmış olan, özel durum açıklamalarının, doğru şablon olan Rüçhan ve Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri şablonundan yapılan açıklamadır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,