Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' ndan gelen 03.03.2011 tarih ve İMKB/5-GDD-133.90/3622 sayılı yazıda, Yönetim Kurulunun 2010 yılı Genel Kurulu' na teklif edeceği kar payı dağıtımına ilişkin önerisinin en geç 04.03.2011 tarihinde saat 16:30' a kadar Kamuya Aydınlatma Platformu' na gönderilmesi istenmiştir.

Şirket' in kar/zarar durumu 2010 yılı mali tablolarının ve bağımsız denetimi sonrası kesinleşeceği için, Yönetim Kurulu' nun 2010 yılı Genel Kurulu' na kar payı dağıtımı ile ilgili herhangi bir önerisi bulunmamaktadır.

Kamoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla