Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' ndan gelen 04.03.2011 tarih ve İMKB/24-GDD-210.117/3650 sayılı yazısına istinaden:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre; Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin 28.02.2011 ve 03.03.2011 tarihlerinde yapmış olduğu özel durum açıklamalarının haricinde kamuya açıklanmamış her hangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,