Bilanço

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 31.03.201031.12.2009
Raporlama Birimi TLTL
    
V A R L I K L A R   
DÖNEN VARLIKLAR 9.054.0688.790.655
Nakit ve Benzerleri6274.82527.758
Finansal Yatırımlar7  
Ticari Alacaklar10915.957338.116
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12  
Diğer Alacaklar11  
İlişkili Taraflardan Alacaklar111.017.4161.205.710
Diger Alacaklar111.767.1831.767.183
Stoklar133.191.3053.615.955
Canlı Varlıklar14  
Diğer Dönen Varlıklar261.887.3821.835.933
    
(Ara Toplam) 9.054.0688.790.655
    
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34  
    
DURAN VARLIKLAR 15.824.74715.330.678
Ticari Alacaklar10 51.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12  
Diğer Alacaklar1123.15423.154
Finansal Yatırımlar7  
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16  
Canlı Varlıklar14  
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17  
Maddi Duran Varlıklar1814.467.04514.662.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar193.4464.157
Şerefiye20  
Ertelenmiş Vergi Varlığı35526.051513.750
Diğer Duran Varlıklar26805.05175.532
TOPLAM VARLIKLAR 24.878.81524.121.333
    
K A Y N A K L A R   
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.703.50021.284.919
Finansal Borçlar816.612.12916.808.645
Diğer Finansal Yükümlülükler9  
Ticari Borçlar10180.180230.711
Diğer Borçlar11  
İlişkili Taraflara Borçlar11806.9608.400
Diğer Borçlar113.967.3143.387.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12  
Devlet Teşvik ve Yardımları21  
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35  
Borç Karşılıkları22  
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler261.136.917849.798
    
(Ara Toplam) 22.703.50021.284.919
    
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler34  
    
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.9662.405
Finansal Borçlar8  
Diğer Finansal Yükümlülükler9  
Ticari Borçlar10  
Diğer Borçlar11  
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12  
Devlet Teşvik ve Yardımları21  
Borç Karşılıkları22  
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar242.4062.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü352.560402
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26  
Ö Z K A Y N A K L A R272.170.3492.834.009
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.170.3492.834.009
Ödenmiş Sermaye 8.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)   
Sermaye Düzeltmesi Farkları 3.646.1933.646.193
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   
Değer Artış Fonları   
Yabancı Para Çevrim Farkları   
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -8.853.815-6.971.878
Net Dönem Karı/Zararı -663.660-1.881.937
AZINLIK PAYLARI   
TOPLAM KAYNAKLAR 24.878.81524.121.333