Kapsamlı Gelir Tablosu

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki DönemCari Dönem 3 AylıkÖnceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide OlmayanKonsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 01.01.2010-31.03.201001.01.2009-31.03.2009GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYYGG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TLTLTLTL
      
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER     
Satış Gelirleri28662.1341.185.210  
Satışların Maliyeti (-)28-608.882-1.079.386  
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 53.252105.824  
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler     
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)     
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)     
BRÜT KAR/ZARAR 53.252105.824  
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)     
Genel Yönetim Giderleri (-)29-97.235-175.166  
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)     
Diğer Faaliyet Gelirleri313.40746.187  
Diğer Faaliyet Giderleri (-)31-50.633-89.578  
FAALİYET KARI/ZARARI -91.209-112.733  
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar     
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler3234.471247.032  
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)33-617.065-2.927.447  
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -673.803-2.793.148  
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 10.14321.109  
- Dönem Vergi Gelir/Gideri35    
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri3510.14321.109  
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -663.660-2.772.039  
      
DURDURULAN FAALİYETLER     
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI     
      
DÖNEM KARI/ZARARI -663.660-2.772.039  
      
DİĞER KAPSAMLI GELİR:     
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim     
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim     
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim     
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim     
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar     
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar     
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri     
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)     
      
TOPLAM KAPSAMLI GELİR     
      
Dönem Karı/Zararının Dağılımı     
Azınlık Payları     
Ana Ortaklık Payları -663.660-2.772.039  
      
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı     
Azınlık Payları     
Ana Ortaklık Payları     
      
Hisse Başına Kazanç36-0,080000-0,350000  
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç36-0,080000-0,350000  
      
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç36-0,080000-0,350000  
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç36-0,080000-0,350000