Özsermaye Değişim Tablosu

       
Finansal Tablo TürüKonsolide Olmayan     
Raporlama BirimiTL     
 Sermaye (Dipnot 27.1)Sermaye Düzeltmesi Farkları (Dipnot 27.1)Yasal Yedekler (Dipnot 27.3)Geçmiş Yıllar Kar/(Zarar) (Dipnot 27.4)Cari Dönem Karı/(Zararı) (Dipnot 36)TOPLAM
Bakiye 31.12.20098.000.0003.646.19341.631-6.971.878-1.881.9372.834.009
Transfer   -1.881.9371.881.937 
Net Dönem Zararı    -663.660-663.660
Bakiye 31.03.20108.000.0003.646.19341.631-8.853.815-663.6602.170.349
Bakiye 31.12.20088.000.0003.646.19341.631745.512-7.717.3904.715.946
Transfer   -7.717.3907.717.390 
Net Dönem Zararı    -2.772.039-2.772.039
Bakiye 31.03.20098.000.0003.646.19341.631-6.971.878-2.772.0391.943.907