Bilanço

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 30.09.201031.12.2009
Raporlama Birimi TLTL
    
V A R L I K L A R   
DÖNEN VARLIKLAR 7.160.5368.790.655
Nakit ve Benzerleri6280.47727.758
Finansal Yatırımlar7  
Ticari Alacaklar10302.814338.116
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12  
Diğer Alacaklar11  
İlişkili Taraflardan Alacaklar111.055.8711.205.710
Diğer Alacaklar111.767.1831.767.183
Stoklar131.917.3583.615.955
Canlı Varlıklar14  
Diğer Dönen Varlıklar261.836.8331.835.933
    
(Ara Toplam) 7.160.5368.790.655
    
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34  
    
DURAN VARLIKLAR 17.171.62715.330.678
Ticari Alacaklar10343.58851.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12  
Diğer Alacaklar1123.15423.154
Finansal Yatırımlar7  
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16  
Canlı Varlıklar14  
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17  
Maddi Duran Varlıklar1813.921.98014.662.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.157
Şerefiye20  
Ertelenmiş Vergi Varlığı35577.854513.750
Diğer Duran Varlıklar262.305.05175.732
TOPLAM VARLIKLAR 24.332.16324.121.333
    
K A Y N A K L A R   
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.473.92021.284.919
Finansal Borçlar81.976.01116.808.645
Diğer Finansal Yükümlülükler9  
Ticari Borçlar10251.158230.711
Diğer Borçlar11  
İlişkili Taraflara Borçlar111.256.6818.400
Diğer Borçlar114.828.7503.387.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12  
Devlet Teşvik ve Yardımları21  
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35  
Borç Karşılıkları22  
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26161.320849.798
    
(Ara Toplam) 8.473.92021.284.919
    
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler34  
    
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.068.9572.405
Finansal Borçlar813.060.800 
Diğer Finansal Yükümlülükler9  
Ticari Borçlar10  
Diğer Borçlar11  
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12  
Devlet Teşvik ve Yardımları21  
Borç Karşılıkları22  
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar243.9862.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü354.171402
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26  
Ö Z K A Y N A K L A R272.789.2862.834.009
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.789.2862.834.009
Ödenmiş Sermaye 8.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)   
Sermaye Düzeltmesi Farkları 3.646.1933.646.193
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   
Değer Artış Fonları   
Yabancı Para Çevrim Farkları   
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -8.853.815-6.971.878
Net Dönem Karı/Zararı -44.723-1.881.937
AZINLIK PAYLARI   
TOPLAM KAYNAKLAR 24.332.16324.121.333