Kapsamlı Gelir Tablosu

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki DönemCari Dönem 3 AylıkÖnceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide OlmayanKonsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 01.01.2010-30.09.201001.01.2009-30.09.200901.07.2010-30.09.201001.07.2009-30.09.2009
Raporlama Birimi TLTLTLTL
      
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER     
Satış Gelirleri282.734.4313.155.9351.289.8781.215.665
Satışların Maliyeti (-)28-2.216.827-2.902.337-1.011.948-1.094.826
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 517.604253.598277.930120.839
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler     
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)     
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)     
BRÜT KAR/ZARAR 517.604253.598277.930120.839
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)     
Genel Yönetim Giderleri (-)29-416.173-758.299-140.302-210.566
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)     
Diğer Faaliyet Gelirleri31382.22688.228373.85212.703
Diğer Faaliyet Giderleri (-)31-113.290-272.652-33.91830.899
FAALİYET KARI/ZARARI 370.367-689.125477.562-46.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar     
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler32504.641752.201321.387136.213
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)33-980.066-1.357.467805.574188.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -105.058-1.294.3911.604.523278.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 60.33530.708-13.838-451
- Dönem Vergi Gelir/Gideri35    
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri3560.33530.708-13.838-451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -44.723-1.263.6831.590.685277.909
      
DURDURULAN FAALİYETLER     
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI   -379.703 
      
DÖNEM KARI/ZARARI -44.723-1.263.6831.210.982277.909
      
DİĞER KAPSAMLI GELİR:     
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim     
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim     
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim     
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim     
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar     
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar     
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri     
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)     
      
TOPLAM KAPSAMLI GELİR     
      
Dönem Karı/Zararının Dağılımı     
Azınlık Payları     
Ana Ortaklık Payları -44.723-1.263.6831.210.982277.909
      
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı     
Azınlık Payları     
Ana Ortaklık Payları     
      
Hisse Başına Kazanç36-0,010000-0,1600000,1500000,030000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç36-0,010000-0,1600000,1500000,030000
      
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç36-0,010000-0,1600000,2000000,030000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç36-0,100000-0,1600000,2000000,030000