Nakit Akım Tablosu

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 30.09.201030.09.2009
Raporlama Birimi TLTL
    
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları   
Vergi Öncesi Net Dönem Karı -105.058-1.294.391
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:    
Amortisman ve itfa payı giderleri30571.705576.489
Kıdem tazminatı karşılığı241.9831.046
Ertelenmiş finansman gelirleri107.32015.108
Ertelenmiş finansman giderleri10-2.193-3.256
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı 473.757-705.004
İşletme sermayesindeki değişimler:   
Ticari alacaklar10-263.665424.231
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki değişim   
Stoklar131.698.5972.123.248
Diğer alacaklar11149.839-135.424
Diğer dönen/duran varlıklar13-26-2.230.41910.408
Diğer duran varlıklar13-26 440.101
Ticari borçlar1022.640-20.279
Diğer borçlar ve yükümlülükler11-26752.907563.303
Toplam 129.8993.405.588
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit  603.6562.700.584
B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları   
Maddi duran varlık alımı, net18-247.361-309.708
Maddi olmayan duran varlık alımı, net19-6.650-6.650
Toplam -254.011-316.358
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları   
Banka kredilerindeki değişim - net8-1.771.834-2.976.348
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim111.248.281 
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit -523.553-2.976.348
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 252.719-592.122
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 27.758821.404
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 280.477229.282